Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

      Co to jest?

 

Samodzielne stanowisko pracy ds. kontrolno - rozpoznawczych :

 

st. kpt. mgr inż. Paweł Dańko

starszy specjalista

 

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-98

 

Zadania:

 1. Prowadzenie czynności kontrolno- rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w oparciu i na zasadach obowiązującego rozporządzenia MSWiA
  i innych przepisów w przedmiotowych sprawach w:
 • zakładach pracy i na terenach obszarów leśnych ujętych rocznym harmonogramem kontroli,
 • innych zakładach w uzasadnionych prawnie okolicznościach;
 • komisyjnych odbiorach budynków, obiektów budowlanych oraz instalacji technicznych;
 • szczególności, dla których istniał prawny obowiązek uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej;
 • trakcie opiniowania technicznego dotyczącego zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, technologicznych, terenów, budynków i budowli;
 1. Prowadzenie stosownych postępowań represyjnych i pokontrolnych w odniesieniu
  do właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów,
  w których stwierdzono występowanie zagrożeń pożarowych lub innych miejscowych;
 2. Analizowanie, ocenianie i prognozowanie zagrożenia pożarowego i innego miejscowego na terenie powiatu;
 3. Prowadzenie działalności profilaktyczno - propagandowej w zakresie zapobiegania zagrożeniom pożarowym i innym miejscowym oraz rozpowszechnianie przepisów ochrony przeciwpożarowej budynków, obiektów i terenów;
 4. Dokonywanie wstępnego ustalenia przyczyn oraz okoliczności powstania
  i rozprzestrzeniania się pożaru oraz miejscowego zagrożenia.
Szukaj w tym dziale: