Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

      Co to jest?

 

Kierujący wydziałem operacyjno-szkoleniowym:

st. kpt. mgr inż. Paweł Ostrowski

Naczelnik Wydziału

 

Kontakt: Od poniedziałku do piątku w godz. 730-1530

tel.: 81 745-55-93

 

Zadania:

 1. Kieruje pracą wydziału operacyjno-szkoleniowego w tut. komendzie.
 2. Organizuje na poziomie powiatu krajowy system ratowniczo- gaśniczy.
 3. Analizuje i ocenia przebieg akcji ratowniczo – gaśniczych.
 4. Organizuje oraz nadzoruje funkcjonowanie PSK, a także aktualność dokumentacji operacyjnej.
 5. Prowadzi nadzór nad kontrolami przygotowania do działań jednostek wchodzących
  w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.
 6. Organizuje odwody operacyjne, nadzoruje ich szkolenie i działania.
 7. Organizuje ćwiczenia zgrywających służb ratowniczych powiatu oraz odwodów operacyjnych jednostek KSRG.
 8. Uczestniczy w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie powiatu.
 9. Analizuje, wdraża i ewidencjonuje systemy łączności dla potrzeb KP PSP i jednostek KSRG.

 

Szukaj w tym dziale: