Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku

      Co to jest?

asp. Karol Kowalski 

 

Rodzaj dyżuru: zmianowy.


tel.: 81 745-55-80

Zadania:
1. Realizuje zadania dyżurnego operacyjnego PSK KP PSP w Świdniku określone w Zasadach organizacji, wyposażenia i działania Powiatowego Stanowiska Kierowania.
2. Realizuje szkolenia w jednostkach OSP, w tym:
   - organizuje szkolenia kursowe,
   - nadzoruje szkolenie szeregowych organizowane przez jednostki OSP,
   - prowadzi dokumentację oraz ewidencję w zakresie szkoleń,
   - organizuje i nadzoruje szkolenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe,
   - dokonuje analizy wyszkolenia OSP.
3. Bierze udział w organizacji i obsłudze ćwiczeń taktyczno- bojowych na obiektach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzi kontrole przygotowania do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stosowną dokumentację.

 

asp. sztab.  Roman Bobruk


Rodzaj dyżuru: zmianowy.


tel.: 81 745-55-80

Zadania:
1. Realizuje zadania dyżurnego operacyjnego PSK KP PSP w Świdniku określone w Zasadach organizacji, wyposażenia i działania Powiatowego Stanowiska Kierowania.
2. Realizuje szkolenia w jednostkach OSP, w tym:
   - organizuje szkolenia kursowe,
   - nadzoruje szkolenie szeregowych organizowane przez jednostki OSP,
   - prowadzi dokumentację oraz ewidencję w zakresie szkoleń,
   - organizuje i nadzoruje szkolenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe,
   - dokonuje analizy wyszkolenia OSP.
3. Bierze udział w organizacji i obsłudze ćwiczeń taktyczno- bojowych na obiektach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej.
4. Prowadzi kontrole przygotowania do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stosowną dokumentację.
5. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i systemów informatycznych w tut. jednostce.

 

kpt. inż. Jakub Gęca


Rodzaj dyżuru: zmianowy.


tel.: 81 745-55-80

Zadania:
1. Realizuje zadania dyżurnego operacyjnego PSK KP PSP w Świdniku określone w Zasadach organizacji, wyposażenia i działania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
2. Realizuje szkolenia w jednostkach OSP, w tym:
   - organizuje szkolenia kursowe,
   - nadzoruje szkolenie szeregowych organizowane przez jednostki OSP,
   - prowadzi dokumentację oraz ewidencję w zakresie szkoleń,
   - organizuje i nadzoruje szkolenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe,
   - dokonuje analizy wyszkolenia OSP.
3. Bierze udział w organizacji i obsłudze ćwiczeń taktyczno- bojowych na obiektach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4. Prowadzi kontrole przygotowania do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stosowną dokumentację.

 

st. asp. Krzysztof Bednarczyk


Rodzaj dyżuru: zmianowy.


tel.: 81 745-55-80

Zadania:
1. Realizuje zadania dyżurnego operacyjnego PSK KP PSP w Świdniku określone w Zasadach organizacji, wyposażenia i działania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
2. Realizuje szkolenia w jednostkach OSP, w tym:
   - organizuje szkolenia kursowe,
   - nadzoruje szkolenie szeregowych organizowane przez jednostki OSP,
   - prowadzi dokumentację oraz ewidencję w zakresie szkoleń,
   - organizuje i nadzoruje szkolenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe,
   - dokonuje analizy wyszkolenia OSP.
3. Bierze udział w organizacji i obsłudze ćwiczeń taktyczno- bojowych na obiektach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4. Prowadzi kontrole przygotowania do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stosowną dokumentację.

 

mł. kpt. lic. Dariusz Seweryn


Rodzaj dyżuru: zmianowy.


tel.: 81 745-55-80

Zadania:
1. Realizuje zadania dyżurnego operacyjnego PSK KP PSP w Świdniku określone w Zasadach organizacji, wyposażenia i działania Powiatowego Stanowiska Kierowania,
2. Realizuje szkolenia w jednostkach OSP, w tym:
   - organizuje szkolenia kursowe,
   - nadzoruje szkolenie szeregowych organizowane przez jednostki OSP,
   - prowadzi dokumentację oraz ewidencję w zakresie szkoleń,
   - organizuje i nadzoruje szkolenia doskonalące, ćwiczenia taktyczno-bojowe,
   - dokonuje analizy wyszkolenia OSP.
3. Bierze udział w organizacji i obsłudze ćwiczeń taktyczno- bojowych na obiektach dla jednostek ochrony przeciwpożarowej,
4. Prowadzi kontrole przygotowania do działań jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz stosowną dokumentację
.

 

Szukaj w tym dziale: